REJSER  


Når jeg bliver spurgt om hvor mange lande jeg har rejst i, angiver jeg som regel antallet ud fra de regler vi har i De Berejstes Klub. Vi anerkender antallet af selvstændige nationer som 196, nemlig de 193 som er medlem af FN samt Vatikanet (der kunne være medlem, men har valgt at holde sig udenfor) samt Taiwan og Kosovo. Det er desuden en betingelse at man skal have opholdt sig i mindst 24 timer sammenhængende, for at landet kan anerkendes som besøgt.

Ud fra disse regler har jeg været i 190 lande. 

Hvad der kan regnes som et territorie er lidt svært at definere. På min liste over besøgte territorier har jeg anført steder som vi i DBK anser for territorier (men ikke som lande).

Mine notater om hvor lang tid jeg har tilbragt i de forskellige lande, og hvor mange billeder jeg har derfra, er fortrinsvis medtaget for at give et fingerpeg om mine muligheder for at holde foredrag om givne lande/områder. 

Samtlige billeder på rejsesiderne er taget med et af mine egne kameraer. Ved ukommerciel brug af mine billeder kræver jeg ikke vederlag, du behøver blot at sende mig en mail.    

Lande jeg har besøgt - Lande jeg ikke har besøgt - Territorier jeg har besøgt - Rejsestatistik

FORSIDEN

2011-11-28 00:40:13

...