1990: Sirenerne på Titan.
I de to hovedroller (nederst) ses Carsten Skjoldborg (med slips) og Anders Koch (med ???). Derudover ses (øverst) Pia Weble, Svend Falkenberg, Berit Larsen og Lisbeth Hartmann Staal samt (midterst) Jeanette Lock

2008-02-21 17:50:21

...