Egypten 1975: Karnaktemplet i Luxor. Et land jeg snart bør genbesøge. Mine besøg (ca. 14 dage) er helt tilbage fra 1972 og 1975.

2008-02-21 17:51:08

...